Elektroflotační systém RED BOX

Elektrokoagulační systém Red Box nabízí efektivní řešení pro čištění odpadní vody vznikající v různých průmyslových provozech.

Elektroflotační systém RED BOX

Polutanty jsou z vody vysráženy pomocí elektrokoagulace ve formě vloček, které jsou z vody následně odfiltrovány.V průběhu procesu je reaktor promícháván probubláváním vzduchem, aby nedocházelo k sedimentaci nerozpuštěných látek a celý reaktor byl dokonale homogenizován.V horní části reaktoru je umístěno sprchovací zařízení, které kontroluje množství pěny na hladině.

Typický reaktor obsahuje železné nebo hliníkové elektrody popř. jiné typy elektrod pro čištění vody od specifických polutantů. Po spuštění procesu elektrolýzy dochází k uvolňování iontů železa nebo hliníku z elektrod a k následné tvorbě vloček, které v sobě zachytávají polutanty rozpuštěné v odpadní vodě.Vločky jsou dále separovány pomocí elektroflotace nebo sedimentace. Kal je potom čerpán do komorového kalolisu, kde dochází k odfiltrování vloček se zachycenými polutanty a lisování filtračního koláče. Výsledkem je čistý filtrát zbavený polutantů a kompaktní filtrační koláč, který je jednoduše manipulovatelný. Množství filtračního koláče je menší než u chemických metod precipitace.

Elektroflotační systém RED BOX

Elektroflotační systém RED BOX

Systém Red Box je vhodný zejména pro čištění odpadních vod obsahujících těžké kovy, vodou ředitelné barvy a inkousty, suspendované pevné a koloidních látky, oleje, tuky, atd.

Typické aplikace:

 • Výroba vodou ředitelných barev
 • Odpadní vody z čištění kontejnerů a barelů
 • Odpadní vody vznikající při zpracování kovů
 • Tiskařský průmysl používající vodou ředitelné barvy a inkousty
 • Galvanovny

Výhody elektrokoagulačního zařízení Red Box

 • Všechny komponenty zařízení jsou dodávány již instalovanéa propojené na plošině
 • Vysoká efektivita separace pro určité polutanty ve srovnání s jinými metodami
 • Nízké provozní náklady
 • Minimální použití chemikálií
 • Nízké nároky na obsluhu a údržbu
 • Malé množství filtračního koláče

Množství filtračního koláče při použití chemických metod precipitace


Množství filtračního koláče při použití chemických metod precipitace

Množství filtračního koláče při použití elektrokoagulace


Množství filtračního koláče při použití elektrokoagulace

Odpadní voda


Odpadní voda

Odpadní voda po elektro-koagulaci


Odpadní voda po elektro-koagulaci

Vyčištěná odpadní voda


Vyčištěná odpadní voda

Pro více informací o systému Red Box nás prosím kontaktuje zde.

Rádi vám připravíme kalkulaci investičních a provozních nákladů pro čištění odpadní vody ve vašem provozu.