Filtrační síta

Filtrační síta mají širokou škálu uplatnění v různých odvětvích průmyslu pro filtrace a odvodňování kalů nebo jiných typů materiálů na pásových lisech, zahušťování na pásových zahušťovačích, filtraci na horizontálních vakuových filtrech atd.

Filtrační síta se používají se jako nekonečné pásy spojené rozebiratelným nebo nerozebiratelným spojem.

Kraje filtračních sít jsou otaveny a zpevněny mechanicky odolným flexibilním dvousložkovým lepidlem. Trojúhelníkové zpevnění spoje u krajů síta zvyšuje mechanickou odolnost spoje.

Konstrukce sít může být spirálová nebo tkaná.

Všechna filtrační síta jsou standardně dodávána se spojovacími strunami, které se používají pro spojení obou konců spoje do nekonečného pásu. Ke spirálovým sítům a tkaným sítům s očkovým spojem je standardně dodávám zaváděcí pás, který je připojen ke spoji síta a slouží pro instalaci filtračního síta do stroje.

Typickým materiálem pro výrobu filtračních sít je polyester PET, který se vyznačuje vysokou rozměrovou stabilitou a dobrou odolností proti opotřebení. Filtrační síta určená pro velmi abrazivní suspenze a/nebo do alkalického prostředí mohou být vyrobena z polyamidu PAD nebo kombinací materiálů PAD a PET, aby bylo dosaženo optimální rozměrové stability, odolnosti proti oděru a případně vysokému pH. Filtrační síta z polypropylénu PP se používají pro aplikace s agresivním chemickým prostředím.

Příklady použití:

  • Potravinářský průmysl (ovocné džusy, škrob, pektin, těstoviny, zelenina, výroba sýrů, atd.)
  • Odvodňování městských nebo průmyslových kalů na sítopásových lisech
  • Odvodňování papírenských kalů a buničiny v papírnách
  • Zahušťování kalů na pásových zahušťovácích
  • Lisování jablečných džusů na pásových filtrech
  • Odvodňování kalů v důlním průmyslu na pásových lisech (písek, uhelný prach, minerály)
  • Odvodňování jemných suspenzí na pásových vakuových filtrech (minerály, kaolin, uhelný prach, popel)
  • Odvodňování sádrovce v tepelných elektrárnách
  • Dopravníkové pásy