Filtrační síta pro sítopásové lisy

Filtrační síta FiltraPress pro sítopásové lisy se vyznačují vysokou odolností proti oděru a velmi dobrou rozměrovou stálostí při zatížení na stroji. Tkaniny mají speciální konstrukci, aby vylisovaná kapalina mohla odtékat a zároveň nedocházelo k protlačování filtračního koláče skrz tkaninu. Jednotlivé tkaniny se liší rychlostí odvodnění, velikostí otvorů ve tkanině, hladkostí povrchu pro snadné oddělování filtračního koláče, odolností proti oděru atd.

Kraje síta jsou vyhlazena tepelným zatavením zpevněna v šíři asi 4cm dvousložkovým flexibilním lepidlem. Síta jsou spojena do nekonečného pásu rozebiratelným nerezovým (AISI 316) kliprovým spojem. Další možností spojení síta do nekonečného pásu je tkaný nerozebiratelný spoj, který má delší životnost než spoj kliprový, ale je ho možné použít pouze na strojích, které umožňují instalaci nekonečného pásu.

Filtrační síta se používají se jako nekonečné pásy spojené rozebiratelným nebo nerozebiratelným spojem.

Kraje filtračních sít jsou otaveny a zpevněny mechanicky odolným flexibilním dvousložkovým lepidlem. Trojúhelníkové zpevnění spoje u krajů síta zvyšuje mechanickou odolnost spoje.

Příklady použití:

 • Lisování městského kalu na čističkách odpadních vod
 • Lisování papírenského kalu a buničiny
 • Lisování ovoce pro výrobu moštů a vína
 • Lisování v potravinářském průmyslu
 • Separace minerálů v důlním průmyslu
 • Lisování kalů v zemědělství
 • Průmyslové separační procesy
 • Síta FiltraPress se používají na sítopásových lisech typu Bellmer, Klein, Andritz, Huber, Flottweg aj.

Základní typy tkanin:

FiltraPress SW (300 - 500 CFM)FiltraPress SW (300 – 500 CFM)      

Nejvíce používané Filtrační síto, které je vhodné pro většinu průmyslových aplikací a pro lisování kalu na čističkách odpadních vod. Síto se vyrábí ve více modifikacích pro různé typy lisovaného materiálu.

 • Velmi dobrá odvodňovací schopnost
 • Jednoduše se čistí
 • Univerzální typ síta pro většinu průmyslových aplikací

FiltraPress HDFiltraPress HD (400 – 450 CFM) 

Filtrační síto s velmi vysokou odolností proti opotřebení. Je vyrobeno z vláken PET a PAD velkých průměrů. Síto je vhodné pro lisování kalů v důlním průmyslu a dalších kalů, které obsahují tvrdé abrazivní částice.

 • Velmi vysoká odolnost proti oděru
 • Dlouhá životnost
 • Pro velmi abrazivní kaly

FiltraPress EFiltraPress E (300 – 350 CFM)

Filtrační síto s velmi vysokou diagonální tuhostí a rozměrovou stálostí. Síto se vyznačuje hladkým povrchem a snadným odlupováním filtračního koláče.

 • Vysoká diagonální stabilita
 • Čistý filtrát – zachytí i menší částice kalu
 • Hladký povrch tkaniny – jednoduché odlupování filtračního koláče