Filtrační síta pro vakuové pásové filtry

Filtrační síta pro vakuové pásové filtry se používají pro filtraci velmi jemných anorganických suspenzí zejména v důlním průmyslu a tepelných elektrárnách (FGD).

Pro zvýšení schopnosti zachytávat velmi malé částice se při výrobě některých typů sít, určených pro filtraci velmi jemných suspenzí, používá kromě PET monofilových vlasců také PET multifilová příze. Multifilová příze ucpává otvory v monofilové tkanině a zvyšuje tak schopnost tkaniny zachytávat malé částice. Velkou nevýhodou filtračních sít s obsahem multifilové příze je ale poměrně rychlé snižování prodyšnosti síta v průběhu jeho provozu na stroji, protože multifilová příze se zanáší výrazně rychleji než otvory ve tkanině vyrobené pouze z monofilů. Životnost síta s multifilovou přízí je potom limitována jeho zanesením. Proto byly v minulosti vyvinuty různé typy jednovrstvých i dvouvrstvých monofilových sít, které byly schopné zachytávat i velmi malé částice jemných suspenzí, aniž by docházelo k jejich rychlému zanesení.  U monofilových sít je ovšem nutné používat monofilové vlasce velmi malých průměrů, aby došlo k vytvoření velkého počtu velmi malých otvorů ve tkanině. Z důvodu nutnosti použítí vlasců malých průměru byla tuhost tkaniny v ohybu nižší než u sít s obsahem multifilové příze, a proto nemají typická monofilová síta dostatečnou tuhost v ohybu a zejména na velkých pásových filtrech existuje vyšší riziko zvlnění síta a tvorby faldů, které jsou často příčinou poškození síta.

V současné době již můžeme nabídnout filtrační síta nové generace, která jsou vyrobena pouze z monofilových vlasců, ale jejichž unikátní konstrukce zajišťuje velmi dobré filtrační vlastnosti a zároveň velmi dobré mechanické vlastnosti (vysokou tuhost v ohybu). Výhody těchto sít se plně uplatní zejména na širokých strojích, kde jsou vysoké požadavky na mechanické vlastnosti sít.

Filtrační síta se používají se jako nekonečné pásy spojené rozebiratelným nebo nerozebiratelným spojem.

Kraje filtračních sít jsou otaveny a zpevněny mechanicky odolným flexibilním dvousložkovým lepidlem. Trojúhelníkové zpevnění spoje u krajů síta zvyšuje mechanickou odolnost spoje.

Filtrační síta pro vakuové pásové filtry jsou obvykle vyrobena z polyesteru PET nebo z polypropylénu PP.

Filtrační síta pro filtraci minerálů

OreTex (210–280 CFM)

OreTex (210–280 CFM)

OreTex  (210 – 280 CFM)

Filtrační síta řady OreTex se používají pro filtraci kalů na horizontálních vakuových filtrech v důlním průmyslu.

Příklady použití:

 • Filtrace uhelného prachu v uhelných dolech
 • Filtrace mleté horniny v dolech na měď
 • Filtrace fosfátových hornin
 • Výroba kyseliny forforečné

Filtrační síta pro filtraci sádrovce (FGD)

FGD-Tex50 (50 CFM)

FGD-Tex50 (50 CFM)

FGD-Tex  (30 – 50 CFM)

Filtrační síta řady FGD-Tex jsou vyrobena z kombinace monofilových PET vlasců a multifilové PET příze.  Síta se vyznačují velmi dobrou schopností zachytávat malé částice a dobrými mechanickými vlastnostmi. Požívají se pro filtraci jemných suspenzí sádrovce, které vznikají při odsiřování kouřových plynů v tepelných elektrárnách (FGD).

Příklady použití:

 • Filtrace sádrovce v tepelných elektrárnách
 • Filtrace uhelného popílku v tepelných elektrárnách

FGD-Master  (50 – 60 CFM)

Filtrační síto nové generace pro filtraci suspenzí sádrovce, které vznikají při odsiřování kouřových plynů v teplených elektrárnách a spalovnách (FGD).

Vynikající filtrační a mechanické vlastnosti síta FGD-Master jsou docíleny unikátní konstrukcí tkaniny, kde na straně kalu jsou použity monofilové vlasce velmi malých průměrů k vytvoření velkého počtu velmi malých filtračních otvorů a na rubové straně síta jsou naopak použity útkové vlasce velkých průměrů k zajištění vysoké tuhosti síta v ohybu.

Hlavní výhody síta FGD-Master:

 • Velmi dobré filtrační vlastnosti
 • Uchování vysoké prodyšnosti síta v průběhu celé jeho životnosti
 • Vynikající stabilita vazby tkaniny
 • Vysoká tuhost síta v ohybu v příčném směru zajišťuje velmi dobrou odolnost proti tvorbě faldů
 • Vyšší životnost síta ve srovnání se standardními typy sít o 20% – 50%