Spirálová filtrační síta

Spirálová filtrační síta se vyrábí odlišnou technolotií než síta tkaná. Dvě sousední spirálky ve tkanině jsou propojeny pomocí monofilového vlákna.

Spirálové síto nemusí mít spoj, neboť tkanina je tvořena spirálkami a konce pásu je možné spojit k sobě v jakémkoli místě. Tento typ spoje je pevnější než nerezový kliprový spoj, který se používá u tkaných sít. Proto spirálové síto by mohlo být řešením pro náročné aplikace, kde dochází k předčasnému poškození kliprového spoje z důvodu nadměrného namáhání.

Kraje filtračních sít jsou otaveny a zpevněny mechanicky odolným flexibilním dvousložkovým lepidlem. Trojúhelníkové zpevnění spoje u krajů síta zvyšuje mechanickou odolnost spoje.

Spirálová síta jsou obvykle vyrobena z polyesteru PET se zvýšenou odolností proti opotřebení.

Různá odvodňovací schopnost spirálových sít je dána jejich prodyšností. Nabízíme spirálová síta v rozsahu prodyšností 350CFM – 1000CFM. Určitá prodyšnost spirálového síta je dosažena vložením různých typů výplní do spirál.

Spirálová síta jsou vhodná zejména pro lisování vláknitých kalů (např. papírenských) a pro odvodňování kalů s vysokým podílem anorganických částic (např. důlní kaly). Je možné je použít také pro lisování dobře upravených městkých kalů s vyšším obsahem anorganického podílu. U kalů s vysokým podílem organických částic a lepivých mazlavých kalů hrozí riziko zalepení spirálových sít.

Hlavní výhodou spirálových sít ve srovnání se síty tkanými je vyšší životnost spoje sít. Tato výhoda se projevý zejména na strojích, kde je životnost tkaného síta limitována nízkou životností kliprového spoje.

Výhody spirálových sít:

  • Vysoká odolnost proti oděru
  • Dobrá diagonální tuhost síta a odolnost proti poškození při deformacích síta při špatných provozních podmínkách
  • Žádné problémy se spojem

Příklady použití:

  • Lisování papírenského kalu a buničiny
  • Lisování kalů v dolech (např. uhelné kaly)
  • Lisování městských a průmyslových kalů na sítopásových lisech
  • Zahuštování kalů na horizontálních zahuš
  • Formovací síto na výrobu dřevodesek
  • Dopravníkové pásy

Základní typy spirálových sít

 

MicroSpiral F

MicroSpiral F

MicroSpiral F

Rozsah prodyšnosti vzduchu: 450 – 900 CFM
Tlouštka tkaniny: 2,1 mm
Průměr vlasce: 0,6 mm

Spirálové síto s jemnou spirálou a s velkou hustotou vlasců.

 

 

Spiral F

Spiral F

Spiral F

Rozsah prodyšnosti vzduchu:  400 – 900 CFM
Tlouštka tkaniny: 2,5 mm
Průměr vlasce: 0,7 mm

Nejpoužívanější spirálové filtrační síto s plochou výplní.  Síto se používá pro širokou škálu průmyslových aplikací a pro odvodňování kalu na čističkách odpadních vod.

 

 

HeavySpiral F

HeavySpiral F

HeavySpiral F

Rozsah prodyšnosti vzduchu: 350 – 900 CFM
Tlouštka tkaniny: 3,1 mm
Průměr vlasce: 0,9 mm

Spirálové síto pro velmi abrazivní kaly s dlouhou životností.

Síto se používá pro odvodňování buničiny či abrazivního kalu v dolech.