HTH – Vakuový pásový filtr

HTH je vakuový pásový filtr s kontinuálním posunem filtračního síta a s přerušovaným působením vakua. Filtrační síto není podpíráno gumovým pásem, ale vakuovým roštem. Vakuový rošt je opatřen pojezdovými kolečky a v době působení vakua se pohybuje společně s filtračním sítem a probíhá filtrace. Vakuový rošt se zastaví při dosažení koncové polohy a v tomto okamžiku je zároveň odpojeno vakuum, aby se přerušil kontakt mezi vakuovým roštem a filtračním sítem. Následně je vakuový rošt rychle posunut pomocí pneumatického válce zpět do počáteční polohy a opět je připojeno vakuum a začíná další filtrační cyklus.Rychlost posunu filtračního síta je nastavitelná a může být okamžitě změněna pomocí frekvenčního měniče na pohonu filtračního síta.

Specifické vlastnosti HTH filtru

 • Vysoká flexibilita
 • Jednoduchá údržba a související náklady
 • Vysoká efektivita promývání
 • Separace filtrátu od promývací vody
 • Stroj je možné opatřit částečnými nebo úplnými ochrannými kryty.
 • Možnost sušení filtračního koláče s využitím páry
 • Efektivní filtrační plocha 0,5m2 – 60m2
 • Tloušťka filtračního koláče a rychlost posunu filtračního síta mohou být jednoduše a nezávisle nastaveny pro dosažení optimálních výsledků filtrace.

Typické aplikace

 • Papírenský průmysl
 • Důlní průmysl – horniny, rudy, písek, sádrovec, vápenec, sírany, fosforečnany, kovy, uhlí, atd.
 • FGD – odsiřování kouřových plynů
 • Kaly vznikající při výrobě kovů (hliník, atd.)
 • Farmaceutický průmysl
 • Biotechnologie
 • Chemický průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Výroba kyselin vinné, citronové, borité, fosforečné
 • Recyklace síry
 • popílek

Na základě výsledků filtrační zkoušky suspenze v naší laboratoři vám navrhneme optimální řešení pro vaši aplikaci.

Rovněž je k dispozici mobilní zkušební vakuový filtr pro testování přímo na místě u zákazníka.

2

1

3

4

Pro více informací o vakuovém filtru HRB nás prosím kontaktujte zde.