Typy kalolisů – komorové a membránové kalolisy

Klasické komorové kalolisy

 

Membránové kalolisy

Membránové komorové desky se používají pro obtížně lisovatelné kaly. Použití membrán může výrazně zvýšit podíl sušiny ve filtračním koláči a zkrátit dobu filtračního cyklu.

 Rámové kalolisy (rám a deska)

Obecně se používají pouze pro aplikace, kde je požadováno použití filtračního papíru.