MTF – Modulární vakuový pásový filtr

Jedná se o horizontální pásový vakuový filtr s pevným vakuovým roštem a s přerušovaným pohybem filtračního síta. V části filtračního cyklu, kdy se pod vakuovým roštem nachází vakuum, se filtrační pás nepohybuje a ve filtrační zóně pásu probíhá filtrace. V této části filtračního cyklu je možné rovněž provádět promývání filtračního koláče. Před výstupem filtračního koláče ze stroje je koláč ještě vysušován prosáváním vzduchem. V případě potřeby je možné v sušící zóně stroje instalovat mechanické lisovací zařízení pro zvýšení výstupní sušiny filtračního koláče. Lisovací zařízení může pracovat samostatně nebo může být ještě doplněno profukováním filtračního koláče tlakovým vzduchem. Po ukončení fáze filtrace dojte k odpojení vakua pod vakuovým roštem,  filtrační pás se posune a na konci stroje odpadává filtrační koláč. Poté je filtrační pás čištěn z obou stran pomocí tlakové myčky. Doba aplikace vakuu a délka posunu pásu jsou nastavitelné hodnoty.

Modulární konstrukce filtru MTF zajišťuje rychlou a jednoduchou instalaci a nastavení parametrů stroje pro různé provozní podmínky. Vzhledem k nízké výšce stroje může být instalováno několik filtrů nad sebou a jednoduše tak může být zvýšena kapacita stroje bez potřeby dalšího místa pro instalaci.

Výhody:

 • Výrazně menší požadavky na zastavěnou plochu, protože moduly filtrů mohou být umístěny nad sebe.
 • Jednoduchá a velmi robustní konstrukce s málo pohyblivými částmi.
 • Pouze jedna část filtru podléhá opotřebení : filtrační síto.
 • Nastavení stroje může být jednoduše a rychle optimalizováno pokud dojde ke změně druhu filtrované suspenze nebo ke změně průtoku, jelikož všechny parametry jako doba působení vakua, rychlost pásu, délka posunu pásu, atd. mohou být okamžitě změněny.
 • Výrazné snížení zbytkové vlhkosti filtračního koláče je možné při instalaci lisovacího zařízení.
 • Modulární konstrukce umožňuje výrazné snížení investičních nákladů
 • Efektivní filtrační plocha 0,5 – 50 m2

Typické oblasti použití :

 • Chemický průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Papírenský průmysl
 • FGD – odsiřování kouřových plynů
 • Důlní průmysl – horniny, písek, sádrovec, vápence, atd.

6

1

2

3

4

5

Na základě výsledků filtrační zkoušky suspenze v naší laboratoři vám navrhneme optimální řešení pro vaši aplikaci.

Rovněž je k dispozici mobilní zkušební vakuový filtr pro testování přímo na místě u zákazníka.

Pro více informací o vakuovém filtru MTF nás prosím kontaktujte zde.

Přidej komentář

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *