Sítopásové lisy

Nabízíme široký sortiment sítopásových lisů pro kontinuální odvodňování komunálních a průmyslových kalů včetně speciální verze vysokotlakých pásových lisů pro odvodňování vláknitých papírenských kalů a pro odvodňování  buničiny.

Sítopásový lis můžeme dodat jako samostatný stroj nebo jako součást kompletní odvodňovací linky zahrnující např.: stanici pro přípravu flokulantu, komponenty linky pro hygienizaci kalů, rozvaděče, čerpadla, kompresory, armatury, potrubí, zásobní nádrže, dopravníky vylisovaného kalu, obslužnou plošinu a další.

Součástí dodávky odvodňovací linky může být instalace zařízení, uvedení do provozu, zaučení obsluhy a optimalizace separačního procesu, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů odvodňování a minimalizovány provozní náklady (spotřeba elektrické energie, flokulantu, atd.)

Po uvedení zařízení do provozu zajišťujeme záruční a pozáruční servis a dodávky veškerých náhradních dílů.

Kromě klasických stacionárních odvodňovacích linek je možné dodat odvodňovací linku na podvozku nákladního automobilu nebo přívěsu jako mobilní zařízení s možností odvodňování kalů na více stanovištích.

Výhody sítopásových lisů ve srovnání s alternativními separačními metodami

 • výrazně nižší spotřeba elektrické energie a chemikálií ve srovnání s odstředivkami
 • sušina vylisovaného kalu 20 – 35% pro komunální a biologické kaly při relativně nízké spotřebě flokulantu.
 • možnost kontinuálního automatického provozu
 • jednoduchá obsluha
 • relativně nízké nároky na obestavěný prostor ve srovnání s komorovými kalolisy
 • nízké pořizovací náklady ve srovnání s alternativními metodami
 • nízké provozní náklady ve srovnání s odstředivkami
 • nenáročný servis

Oblasti použití sítopásových lisů

 • odvodňování komunálních kalů na čističkách odpadních vod
 • biologické kaly
 • kaly v potravinářském průmyslu
 • kaly z výroby piva
 • kaly z biomasy např. z bioplynové stanice
 • kaly v důlním průmyslu
 • odvodňování široké škály průmyslových kalů
 • lisování papírenských kalů nebo jiných vláknitých kalů
 • odvodňování buničiny v papírenském průmyslu

Pro více informací o sítopásových lisech nás prosím kontaktujte zde.