Sítopásové lisy

Nabízíme široký sortiment sítopásových lisů pro kontinuální odvodňování komunálních a průmyslových kalů včetně speciální verze vysokotlakých pásových lisů pro odvodňování vláknitých papírenských kalů a pro odvodňování  buničiny.

Sítopásový lis můžeme dodat jako samostatný stroj nebo jako součást kompletní odvodňovací linky zahrnující např.: stanici pro přípravu flokulantu, komponenty linky pro hygienizaci kalů, rozvaděče, čerpadla, kompresory, armatury, potrubí, zásobní nádrže, dopravníky vylisovaného kalu, obslužnou plošinu a další.

Součástí dodávky odvodňovací linky může být instalace zařízení, uvedení do provozu, zaučení obsluhy a optimalizace separačního procesu, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů odvodňování a minimalizovány provozní náklady (spotřeba elektrické energie, flokulantu, atd.)

Po uvedení zařízení do provozu zajišťujeme záruční a pozáruční servis a dodávky veškerých náhradních dílů.

Kromě klasických stacionárních odvodňovacích linek je možné dodat odvodňovací linku na podvozku nákladního automobilu nebo přívěsu jako mobilní zařízení s možností odvodňování kalů na více stanovištích.

Výhody sítopásových lisů ve srovnání s alternativními separačními metodami

  • výrazně nižší spotřeba elektrické energie a chemikálií ve srovnání s odstředivkami
  • sušina vylisovaného kalu 20 – 35% pro komunální a biologické kaly při relativně nízké spotřebě flokulantu.
  • možnost kontinuálního automatického provozu
  • jednoduchá obsluha
  • relativně nízké nároky na obestavěný prostor ve srovnání s komorovými kalolisy
  • nízké pořizovací náklady ve srovnání s alternativními metodami
  • nízké provozní náklady ve srovnání s odstředivkami
  • nenáročný servis

Oblasti použití sítopásových lisů

  • odvodňování komunálních kalů na čističkách odpadních vod
  • biologické kaly
  • kaly v potravinářském průmyslu
  • kaly z výroby piva
  • kaly z biomasy např. z bioplynové stanice
  • kaly v důlním průmyslu
  • odvodňování široké škály průmyslových kalů
  • lisování papírenských kalů nebo jiných vláknitých kalů
  • odvodňování buničiny v papírenském průmyslu

Pro více informací o sítopásových lisech nás prosím kontaktujte zde.