Sítopásové lisy vysokotlaké VT

Vysokotlaké pásové lisy VT jsou ideálním řešením pro odvodňování vláknitých kalů (např. papírenských kalů) a pro odvodňování buničiny.

Hlavní výhody vysokotlakých lisů VT

  • Díky dvěma gravitačním zónám s celkovou délkou až 6m je možno odvodňovat i kaly s velmi nízkým obsahem sušiny kolem 1%. Pro tyto kaly není nutné instalovat před lisy VT předřazený zahušťovač, a tím dochází k úsporám investičních a provozních nákladů.
  • Dlouhá gravitační zóna (6m) a lisovací zóna (3m) umožňují vytvoření silné vrstvy kalu, která je potřebná pro dosažený vysoké sušiny vylisovaného kalu.
  •  Unikátní konstrukční řešení aktivní vysokotlaké zóny, kde vysokotlaké lisovací válce jsou zároveň válci pohonovými, umožňuje dosažení extrémně vysokých lisovacích tlaků již při velmi nízkém napnutí filtračních sít. Lisovací tlak je možné zvyšovat až do maximálního kroutícího momentu lisovacích válců. (U vysokotlakých lisů standardní konstrukce je nutné při zvyšování lisovacích tlaků zvyšovat také napnutí filtračních sít, aby nedocházelo k prokluzům sít na válcích. Lisovací tlaky jsou tedy limitovány pevností filtračních sít v tahu a je nutné používat nekonečná síta s tkaným spojem.)
  • Jelikož vysokotlaké lisy VT mohou díky aktivní vysokotlaké zóně pracovat při nízkém napnutí filtračních sít, je možné používat spirálová síta s rozebíratelným spojem. Výměna síta s rozbíratelným spojem je výrazně jednoduší a trvá kratší dobu, než výměna nekonečného síta.  Také cena spirálových sít je asi poloviční ve srovnání s nekonečnými tkanými síty s tkaným spojem.
  • Vysokotlaké lisy VT mohou používat spirálová síta s rozebíratelným spojem, a proto je jejich konstrukce jednoduší než u klasických vysokotlakých lisů, které musí mít systém candilever umožňující instalaci nekonečných sít. Díky jednoduché konstrukci je pořizovací cena vysokotlakých lisů VT výrazně nižší než cena vysokotlakých lisů standardní konstrukce při dosažení srovnatelných provozních parametrů (výstupní sušiny

Pomocí lisovací zkoušky papírenského kalu nebo buničiny můžeme poměrně přesně odhadnout výstupní sušinu na reálném pásovém lisu.

Orientační výkonové parametry pro lisování papírenských kalů: