Antistatická síta

antistatická sítaAntistatická síta obsahují vodivá vlákna (karbon, nerezová ocel, bronz, atd.), aby odváděla statickou elektřinu přes kovové válečky a rám stroje do země. Tento typ sít se používá pro aplikace, kde by statická elektřina mohla způsobovat problémy.

Antistatická síta se používají se jako nekonečné pásy spojené rozebiratelným nebo nerozebiratelným spojem.

Kraje antistatických sít jsou otaveny a zpevněny mechanicky odolným flexibilním dvousložkovým lepidlem. Trojúhelníkové zpevnění spoje u krajů síta zvyšuje mechanickou odolnost spoje.

Příklady aplikací:

  • Sušení různého typu materiálu v průmyslových sušárnách (piliny, stěpka, kal, atd.)
  • Výroba dřevovláknintých desek