Kraje vysoušecích sít

Kraje vysoušecích sít jsou standardně ošetřeny otavením a zalepením v šíři 4 cm dvousložkovým polyuretanovým lepidlem odolným proti hydrolýze.

Lepení krajů se provádí při provozním napnutí vysoušecího síta pomocí automatického lepícího zařízení, které tlakově vtlačuje lepidlo do tkaniny.