Důlní průmysl

Úvod / Filtrační síta / Důlní průmysl

Důlní kaly se obvykle vyznačují vysokou abrazivitou a nízkým obsahem organických látek. Filtrační koláč je obvykle pórovitý a tudíž je možné kromě pásového lisu použít ke kontinuálnímu odvodňování rovněž horizontální vakuový pásový filtr.

Filtrační síta pro odvodňování důlních kalů na pásovém lisu

Pro abrazivní důlní kaly jsou vhodná filtrační síta s vysokou odolností proti oděru, vysokou odvodňovací schopností a vysokou mechanickou odolností proti deformacím a tvorbě faldů. Vzhledem k nízkému obsahu organických látek v kalu, který je snadno lisovatelný, je často možné použít spirálová síta. Nespornou výhodou použití spirálových sít je silný spirálový spoj, který nevystupuje nad úroveň síta a tudíž má obvykle delší životnost, než nerezový spoj na tkaných sítech.

Filtrační síta pro odvodňování důlních kalů na vakuovém filtru

Filtrační síta (někdy označovány jako plachetky) pro filtrace jemných suspenzí na horizontálních vakuových pásových filtrech jsou vybavena buď klasickým nerezovým kliprovým spojem nebo nerezovým kliprovým spojem s multifilovým těsněním.

Filtrační pásy pro vertikální pásový tlakový filtr

Filtrační pásy pro vertikální pásové tlakové filtry jsou vyrobeny z robustní polyesterové nebo polypropylénové tkaniny a jsou opatřeny silným nerezovým kliprovým spojem. Tkanina je tvořena buď výhradně multifilovými vlákny nebo kombinací vláken monofilových a multifilových.