Používané materiály

Úvod / Filtrační síta (pásy) / Používané materiály

Polyester (PET) s vysokou odolností proti hydrolýze se používá pro výrobu vysoušecích sít.

Polyether ether keton (PEEK) je materiál, který je 100 % odolný proti hydrolýze v celé škále pH. Používá se na výrobu spojů u tkaných vysoušecích sít pro zvýšení odolnosti spoje.

Polyester (PET) odolný proti znečištění je PET se speciálním složením, který snižuje adhezi vůči nečistotám a používá se pro papírenské stroje, kde je problém s vylepováním stickies na vysoušecím sítě.

Polyphenylen sulfid (PPS) je materiál 100% odolný proti hydrolýze a používá se pro sušárny s vysokou teplotou, kde dochází k hydrolýze polyesterových sít. Z materiálů PPS může být vyrobeno celé vysoušecí síto nebo pouze kraje síta, které jsou většinou nejvíce zatěžovány vysokou teplotou.

Polyester (PET) s vysokou odolností proti oděru se používá pro výrobu filtračních tkanin.

Polyamid (PAD) se používá pro aplikace s vysokým pH. Kombinace PET a PAD se používá u některých filtračních sít pro zvýšení odolnosti proti oděru.

Polypropylen (PP) se používá pro aplikace, kde je potřeba vysoká odlolnost proti chemikáliím v širokém rozsahu pH.