Zemědělská výroba

Úvod / Filtrační síta / Zemědělská výroba

Sušení biomasy v průmyslových sušárnách

Sušící síta pro sušení biomasy se vyznačují vysokou prodyšností vzduchu pro efektivní sušení, vysokou hladkostí povrchu pro snadné oddělování sušeného materiálu od síta a dobrými mechanickými vlastnostmi. Sušící pás se spojuje silným nerezovým kliprovým spojem, který je pro tuto aplikaci ideální řešení. Některé aplikace vyžadují použití antistatických sít pro eliminaci rizika statické výboje. Pro teploty nad 100°C je potřeba použít materiál pásu, který je odolný proti hydrolýze.

Odvodňování kalů v zemědělství

U zemědělských kalů s nízkým obsahem pevného podílu může být potřeba kal před odvodňováním na pásovém lisu nejdříve zahustit na pásovém nebo bubnovém zahušťovači. Některé typy pásových lisů mají dostatečně dlouhou gravitační odvodňovací zónu, a proto zahušťovat kal před vstupem na pásový lis nepotřebují. Při zahušťování kalů na zahušťovači jsou obvykle potřeba filtrační síta s vysokou odvodňovací schopností, ale důležitý parametr může být i velikost otvorů ve tkanině s ohledem k požadované čistotě filtrátu…