Filtrační síta pro odvodňování papírenských kalů

Úvod / Filtrační síta / Papírenský průmysl / Filtrační síta pro odvodňování papírenských kalů

Papírenský kal obsahuje vlákna celulózy, což má vliv na charakter odvodňování těchto kalů. Velmi často je požadována velmi vysoká sušina filtračního koláče a z tohoto důvodu se také často používají vysokotlaké pásové lisy, které mohou obsahovat lisovací válce. Typ síta je tedy nutné volit podle typu stroje i složení kalu. Nejčastěji se pro papírenské kaly používají spirálová síta.

Product decoration

FiltraPress SW-paper

Výhody Vysoká čistota filtrátu Dobrá čistící schopnost Použitelné pro biologické kaly nebo pro kaly s krátkými vlákny celulozy

Product decoration

Spiral F

Standardní síto pro odvodňování papírenských kalů. Výhody Vysoká odolnost proti deformacím a faldům Standardní nejpoužívanější pás pro papírenské kaly

Product decoration

SpiralHD-ExtraLife

Síto pro extrémně abrazivní papírenské kaly a nejtěžší podmínky Výhody Extrémní odolnost proti opotřebení Extrémní mechanická odolnost proti tvorbě faldů a deformacím Obvykle minimálně dvojnásobná životnost ve srovnání se standardním sítem Vhodné pro kaly s vyšším obsahem vláken vzhledem ke větším otvorům ve tkanině Vhodné pro vysokotlaké lisy