Odvodňování komunálních kalů

Úvod / Filtrační síta / Odvodňování komunálních kalů

U komunálních kalů s nízkým obsahem pevného podílu může být potřeba kal před odvodňováním na pásovém lisu nejdříve zahustit na pásovém nebo bubnovém zahušťovači. Některé typy pásových lisů mají dostatečně dlouhou gravitační odvodňovací zónu, a proto zahušťovat kal před vstupem na pásový lis nepotřebují. Při zahušťování kalů na zahušťovači jsou obvykle potřeba filtrační síta s vysokou odvodňovací schopností, ale důležitý parametr může být i velikost otvorů ve tkanině s ohledem k požadované čistotě filtrátu. K těmto požadavkům je potřeba přihlédnout při výběru vhodného typu filtračního síta.

Filtrační pásy pro zahušťování komunální kalů na pásových nebo bubnových zahušťovačích

Filtrační pásy pro odvodňování kalů na pásových lisech

Pro odvodňování kalů na pásovém lisu je obecně možné použít tkané síto s nerezovým kliprovým spojem, nebo spirálové síto se spirálovým plastovým spojem. Výhodou spirálového síta je vyšší odolnost proti deformacím a faldům. Spirálové síto ovšem není vždy vhodné pro kaly s vysokým obsahem organického podílu nebo pro jiné obtížně lisovatelné kaly.