Rozdělení podle aplikace

Úvod / Rozdělení podle aplikace

Odvodňování komunálních kalů

U komunálních kalů s nízkým obsahem pevného podílu může být potřeba kal před odvodňováním na pásovém lisu nejdříve zahustit na pásovém nebo bubnovém zahušťovači. Některé typy pásových lisů mají dostatečně dlouhou gravitační odvodňovací zónu, a proto zahušťovat kal před vstupem na pásový lis nepotřebují.

Lisování ovocných moštů

Pro lisování ovocných a zeleninových moštů na pásových lisech se používá pouze jeden typ filtračního síta, který vykazuje nejlepší mechanické a filtrační vlastnosti a dokáže zvládnout i extrémní napnutí na stroji, které je požadováno pro dosažení maximální výtěžnosti moštu. Síto bylo vyvinuto speciálně pro pásové lisy Flottweg a extrémní namáhání.

Papírenský průmysl

Důlní průmysl

Důlní kaly se obvykle vyznačují vysokou abrazivitou a nízkým obsahem organických látek. Filtrační koláč je obvykle pórovitý a tudíž je možné kromě pásového lisu použít ke kontinuálnímu odvodňování rovněž horizontální vakuový pásový filtr.

Odvodňování sádrovce v tepelných elektrárnách

Filtrační síta (někdy označovány jako plachetky) pro filtrace jemných suspenzí sádrovce na horizontálních vakuových pásových filtrech jsou vybavena buď klasickým nerezovým kliprovým spojem AISI316L nebo nerezovým kliprovým spojem s multifilovým těsněním.

Sušení biomasy v průmyslových sušárnách

Sušící síta pro sušení biomasy se vyznačují vysokou prodyšností vzduchu pro efektivní sušení, vysokou hladkostí povrchu pro snadné oddělování sušeného materiálu od síta a dobrými mechanickými vlastnostmi. Sušící pás se spojuje silným nerezovým kliprovým spojem, který je pro tuto aplikaci ideální řešení. Některé aplikace vyžadují použití antistatických sít pro eliminaci rizika statické výboje. Pro teploty nad 100°C je potřeba použít materiál pásu, který je odolný proti hydrolýze.