Rozdělení podle typu výrobků

Úvod / Rozdělení podle typu výrobků

Filtrační síta (pásy)

Filtrační síta mají širokou škálu uplatnění v různých odvětvích průmyslu při oddělování vodních suspenzí. Příkladem použití může být odvodňování průmyslových a městských kalů na pásových zahušťovačích a pásových lisech, lisování ovocných nebo zeleninových moštů na lisech Flottweg, filtrace jemných suspenzí na vakuových pásových horizontálních filtrech v důlním průmyslu nebo v tepelných elektrárnách a další průmyslové aplikace.

Papírenská síta

Papírenská síta zahrnují odvodňovací síta pro formaci papíru a vysoušecí síta pro sušení papíru na papírenské stroji. Dodáváme papírenská síta pro všechny druhy papíru a rychlosti papírenského stroje. Rovněž zajišťujeme příslušný servis za běhu papírenského stroje i při odstávkách.

Sušící síta pro průmyslové využití

Sušící síta se používají pro sušení různých materiálů v pásových sušárnách. Uplatnění nadchází například v potravinářské, zpracovatelském, důlním průmyslu, při sušení biomasy nebo kalů. Hlavním požadavkem na parametry sušícího síta je vysoká prodyšnost a s tím související efektivita procesu sušení. Sušící pás se spojuje obvykle silným nerezovým kliprovým spojem, který je pro tuto aplikaci ideální řešení. Některé aplikace vyžadují použití antistatických sít pro eliminaci rizika statické výboje.